Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, z.s. je nezisková organizace, která se věnuje historii období 2. světové války. Díky soukromé sbírce Mgr. Josefa Kořenka, v prostorách galerie a ateliéru rodinného domu v Loučce u Vizovic, č. p. 140 se můžete seznámit s hlavními oblastmi expozice:

1. Útok na Pearl Harbor (s akcentem na potomky Čechoslováků bojujících na Pearl Harboru a osudu vojenských kaplanů při útoku)
2. Role katolických kněží ve 2. světové válce 
3. Emil Josefa Kapaun
4. Historie obce Loučka a Valašska ve 2. světové válce

Součástí projektu je také Centrum otce Emila Josefa Kapauna, amerického vojenského kaplana s českými kořeny.

Spolek vyvíjí tuto činnost:
a) badatelskou
b) vydavatelskou (knihy, brožurky, DVD, CD)
c) vzdělávací (přednášky, výstavy)
d) sportovní

PROHLÍDKA MUZEA
V současné době je možnost prohlídky pouze na základě předchozí domluvy e-mailem. (Doufáme, že v určitém časovém horizontu budeme mít i pravidelnou otvírací dobu).
Zájemci o prohlídku expozice napište prosím na uvedený e-mail.
Pokud neobdržíte odpověď, termíny prohlídky v nejbližších měsících jsou obsazeny.
V současné době připravujeme řadu výstav, projekcí a dalších expozic.
V případě badatelského zájmu napište prosím do předmětu "badatelství".

KONTAKT
Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor o. s.
Loučka 140
CZ-763 25 Újezd u Valašských Klobouk

info@vojenske-muzeum.cz | facebook

/