Blog

Američtí vojenští kaplani v době 2. světové války

Budeme Vám přinášet příběhy amerických kaplanů z 2. světové války, na počest otce Emila Josefa Kapauna.

Příběh, jehož podrobnosti nebyly dohledány

Příběh, jehož podrobnosti nebyly dohledány

Kaplan námořnictva sledoval za 2. světové války v Pacifiku start letounu z letadlové lodi. Ačkoli byl o víc než deset let starší než pilot, během té nedlouhé doby společné služby se z nich stali dobří přátelé. „Byl to jediný mládenec, se kterým jsem trávil společné volno, když nepočítám své přátele z řad kněží,“ řekl kaplan později. Pilotova oddanost víře kněze udivovala, a i onoho rána přišel pilot na mši a přijal svátost oltářní.

Kněz pozoroval, jak napohled křehké letadlo odstartovalo na „rutinní misi,“ jak se tomu u námořnictva říkalo. Náhle se ozvalo zakašlání vynechávajícího motoru, z něhož vyrazil oblak dýmu. Stroj se vzápětí zřítil do moře. Kněz se bezmocně díval, jak se letadlo houpe na vlnách pět set metrů od lodi. Postupně se zalilo vodou a pomalu se potopilo. Kaplan si zapsal:

číst více