Dostali jsme krásný email, o který se chceme s Vámi podělit

Děkuji za sebe i za Jirku Jemelku za krásné odpoledne strávené v Loučce v pátek 25.8.2023.
Bylo to pro nás velice zajímavé i poučné.

Vaše muzeum je opravdu skvělé, vystavené exponáty jsou zcela unikátní.

Za tím vším stojí jistě veliké úsilí, mnoho vynaložených prostředků a spousta času, který jste do toho vložil. Je krásné, jak vás vaše paní ve věci podporuje.

Netušil jsem, že ve valašské vesnici Loučka uvidím moderní muzeum na takové vysoké odborné úrovni s tolika exponáty z domova i ze zahraničí.

Děkuji za knihy, které jste mohli získat, za seznámení s historií obce Loučka, provedení muzeem a seznámení s příběhy o kterých se zde hovoří i ukázání stavby kaple sv. Jana Pavla II.

Srdečně pozdravuji také vaši paní a přeji vám hodně Božího požehnání ke zdaru vašeho díla.

Ing. Milan Pospíšilík, Prosenice