Mše svatá v koncentračním táboře Mauthausen

24. 10. 2022

Stovky lidí z České republiky, včetně rodinných příslušníků přeživších, uctili 80. výročí zavraždění 262 mužů, žen a čtrnáctiletých dětí v koncentračním táboře Mauthausen.
(A velmi povzbuzující byla přítomnost mnoha mladých lidí, převážně z Čech).

Mši svatou sloužil hlavní kaplan Armády ČR Jaroslav Kníchal, společně s valašskoklobuckým kaplanem P. Michalem Staufčíkem, který symbolicky navázal na kaplana P. Josefa Boráka, podporoval parašutistu Josefa Valčíka, a po jeho smrti jeho rodiče i sourozence, kteří byli popraveni.
Při mši svaté asistoval také jáhen Jiří Ignác Laňka, hlavní kaplan Policie ČR.
V kapli byly čteny jména obětí heydrichiády.
Přede mší svatou jsme se za všechny popravené a jejich rodiny, za všechny přítomné a za naši vlast pomodlili růženec.
V plynových komorách jsme se pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství.

Velké poděkování patří především Iniciativě A ("Iniciativa A." je neformálním sdružením několika osob J. Čvančara, V. Janík, K. Polata), kteří mimo čtení jmen zavražděných v katedrále v Praze již dvanáctým rokem organizují také pietní vzpomínku v koncentračním táboře Mauthausen.