Zlatá medaile armádního generála v.v. Emila Bočka

6. 1. 2022

Přátelé, 

chceme se s Vámi podělit o jednu krásnou skutečnost. V letošním adventu naše muzeum obdrželo zlatou medaili armádního generála v.v. Emila Bočka, který navštívil naše muzeum v Loučce, vzdal poctu plukovníku Emilu Josefu Kapaunovi a podporuje naši činnost.

Předání zlaté medaile se uskutečnilo symbolicky v sále kardinála Josefa Berana na Arcibiskupství pražském (kardinál Beran byl vězněn v koncentračním táboře Dachau a poté vězněn i komunisty).
Předání se zúčastnili ministr obrany v demisi Lubomír Metnar, kardinál Dominik Duka, zástupce generálního štábu Armády České republiky i Slovenské republiky a řada dalších významných hostů, včetně například ředitele BIS či Vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové.

Moc si této skutečnosti vážíme a řadu hostů jsme také pozvali na návštěvu muzea.

Jsem ale přesvědčen, že se nejedná o pouze o ocenění jednotlivce, ale jedná se o poděkování všem, kteří se podílí na jednotlivých aktivitách muzea.

Proto při této příležitosti chci speciálně poděkovat panu Janu Herynkovi za skvělou designérskou práci, Luboši Hobzovi za řadu exponátů, nápadů a kontaktů, Kryštofu Peterkovi za nastartování řady mediálních výstupů a Josefu Pajerovi, za skvělou práci na sociálních sítích.

Dále všem kamarádům a kamarádkám v Loučce, kteří mi moc pomáhají, také všem návštěvníkům a všem Vám, kteří nás podporujete na sociálních sítích.

Děkuji také speciálně panu Jaroslavu Syrovému, za vše co pro veterány dělal a stále dělá a panu Jindřichu Forejtovi, příteli našeho muzea a jeho činnosti.
Také děkuji našim přátelům v USA a speciálně v diecézi Wichita.
Děkuji Ray Kapaunovi a těším se, že právě v nadcházejícím roce navštíví zemi svých předků.
Děkuji Scot Carterovi, Johnu Hotzovi.
Děkuji Dorindě Nicholson a jejímu manželovi za veškerou podporu a zvláště pomoc získání pozdravu veteránů z Pearl Harboru.

A nejvíce musím poděkovat své rodině - rodičům, kteří nám v Loučce moc pomáhají.
A  mé ženě a dětem, kteří stáli - de facto - u samotného zrodu muzea a celé myšlenky.

Ať Vaše kroky a kroky všech vašich blízkých vedou cestou, která vede k lásce k naší vlasti.
Díky Vám všem.

Josef Kořenek