Contact

The possibility of a tour only by prior arrangement by e-mail.
Thank you for your understanding.

For information about the Open Museum Days, follow our Facebook.

address
Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor o. s.
Loučka 140
763 25 Újezd u Valašských Klobouk

QR code for the map

QR kód mapy

e-mail
info@vojenske-muzeum.cz

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.