8 růží pro Metoděje Kubáně a Ukrajinu

5. 3. 2022

80. výročí smrti generála duchovní služby 

V myšlenkách jsme samozřejmě stále s přáteli na Ukrajině. A chceme si také připomenout 80. výročí smrti generála Metoděje Kubáně, kněze naší diecéze. Vzpomínáme na velmi lidský, ale také dramatický příběh vojáka a kněze, který vybudoval fungující duchovní službu v podmínkách československé armády.

Generál duchovní služby Mons. Metoděj Kubáň se narodil 18. září 1885 v Horní Bečvě. Po studiu na teologické fakultě v Olomouci byl 5. července 1908 vysvěcen na kněze v katedrále sv. Václava v Olomouci. Během první světové války se zúčastnil bojů na ruské frontě i na Balkáně. Po vzniku samostatného Československa sloužil dlouhá léta jako vojenský kaplan na různých místech republiky, až byl v roce 1935 jmenován hlavním kaplanem Československé armády. Po Mnichovu a následné okupaci německými vojsky v roce 1939 se zapojil do protinacistického odboje, za což byl v srpnu 1940 zatčen gestapem. 

V únoru 1942 byl jako politický vězeň transportován do koncentračního tábora Dachau, kde o necelý měsíc později, 5. března 1942, zahynul na následky brutálního týrání.

„My, vojenští kaplani jsme nalezli v životním osudu našeho předchůdce Metoděje Kubáně přítomnost mnoha okolností, které nás povzbuzují a inspirují. Přesvědčivě nám napovídají, že poctivá služba vojenského kaplana může být sice mnohdy až nevděčně náročná a nebezpečná, ale přesto vždy zůstane jedinečnou službou, která přináší neopakovatelnou možnost bezprostřední sounáležitosti s těmi, ke kterým jsme posláni,“ uvedl nynější plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který u nás po roce 1989 vojenskou duchovní službu obnovoval.

Na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci, kde Metoděj Kubáň studoval a byl vysvěcen na kněze, byl po modlitbě symbolicky poctěn osmi růžemi. Pietního aktu se zúčastnil a jednu růži věnoval i 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Ivo Slavotínek.