Jan Opletal

17. 11. 2021

Jan byl osmým dítětem a do obecné školy chodil poblíž svého rodiště v Nákle u Olomouce. Po absolvování gymnázia v Litovli šel na školu pro záložní důstojníky v Hranicích, odkud byl přeložen na vojenskou prezenční službu u jezdectva v ruzyňských kasárnách. Na medicínu nastoupil až v zimním semestru roku 1936.

Dne 28. října 1939 byl Opletal  (student čtvrtého ročníku pražské Lékařské fakulty) postřelen při poklidné demonstraci v den 21. výročí vzniku Československa na rohu Žitné a Mezibranské ulice v Praze.

Protest nacisté tvrdě potlačili. Zraněno bylo 400 lidí, přímo na místě zemřel mladý pekařský pomocník Václav Sedláček, zasažený střelou do srdce.

Opletal utrpěl průstřel břicha a 11. listopadu zemřel.

Jeho pohřeb z 15. listopadu se stal opět velkou manifestací proti okupantům a vedl k rozhodnutí Adolfa Hitlera zavřít české vysoké školy a k brutálnímu násilí na studentech. V noci na 17. listopadu tedy gestapo obsadilo koleje a zatklo více než 2000 studentů.

Po Opletalově pohřbu tak došlo k uzavření českých vysokých škol, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a devět z nich bylo popraveno: Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert. Dalších více než 1200 studentů bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů.

Bezpečnostní služba SD vytipovala skupinu studentských funkcionářů, kteří byli posléze popraveni 6. zesíleným plukem SS Totenkopf v Kasárnách Heinricha Himmlera na Ruzyni.

V Ruzyni skončili i studenti zatčení pořádkovou policií a jednotkami SS. Za neustálého bití je doprovod nahnal do bývalé jízdárny, kde následovalo další týrání. V kasárnách přečkali krušnou noc a ráno byla většina z nich  odeslána na nedaleké nádraží Praha-Ruzyně, odkud je čekal transport do koncentračního tábora Sachsenhausen.

Hitler nařídil uzavření deseti českých vysokých škol. Jejich budovy a koleje si pro sebe zabrala okupační správa. (Například Kounicovy koleje v Brně se staly věznicí brněnského gestapa, kde byli vězněni, mučeni a vražděni odbojáři z celé Moravy. Univerzitní klinika v Praze-Podolí se pro změnu stala lazaretem SS.)

O půl století později se v listopadu 1989 stala připomínka Opletalovy památky jedním z impulzů ke svržení komunistického režimu v Československu, takzvané sametové revoluce.