Jedinečná výstava o Štefanu Mazákovi

3. 5. 2023

Naše muzeum se podílí na jedinečné výstavě o Štefanu Mazákovi, hrdinovi, který emigroval v 50. letech z Československa a přihlásil se do Americké armády, aby byl nasazen ve své vlasti k boji za osvobození Východní Evropy od komunismu.

(V naší zemi je známější jeho spolubojovník Josef Mašín).

A musíme také vzpomenout vojenského kaplana, Emila Josefa Kapauna, který ve svém dopise z Tokia (před nasazením v Koreji) píše, že je možné, že bude brzy nasazen ve své domovské vlasti k boji za osvobození od komunismu...

Jsou to muži, kterým mnoho dlužíme, protože svoboda byla pro ně důležitější než vlastní život.

Politický vývoj v období studené války šel nakonec jiným směrem a tak Štefan Mazák se podílel v Kongu na osvobození katolických misionářů a řeholních sester před povstalci.

Zahynul před 55 lety, 18. dubna ve Vietnamu, kde bojoval proti komunismu a chránil před komunistickými partyzány svou jednotku.

Poprvé v České republice se podařilo představit všechna jeho vyznamenání, která obdržel od US Army.

Vernisáž výstavy se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Výstavu zahájil předseda vlády ČR Petr Fiala, poslanci Martin Major, (předseda Meziparlamentní skupiny ČR - USA) a Pavel Žáček.

Tato putovní výstavu bude představena také v Brně, Olomouc a jistě velmi brzy i v našem muzeu v Loučce.

V úvodu zahráli píseň také naši přátelé z Austrálie, Mixed Up Everything.

Tisková zpráva

Bojiště ve Vietnamu se stalo mým osudem: Zapomenutý příběh Čechoslováka Štefana Mazáka, blízkého přítele bratří Mašínů

Výstava představuje zapomenutý příběh odvahy a hrdinství jednoho z československých občanů, který před životem v komunistickém Československu zvolil život ve svobodné zemi, v USA. Štefan Mazák prošel tvrdým vojenským výcvikem, který spolu se svým morálním postojem uplatnil nejen během tajné operace v Kongu, kdy při evakuaci zraněných misionářů z odlehlé vesnice zachránil celou svou jednotku.

Po vypuknutí konfliktu ve Vietnamu bojoval jako příslušník amerických speciálních sil po boku jihovietnamských jednotek proti vojákům komunistického severního Vietnamu. Svým příkladem, statečností a pevnými zásadami pomáhal ostatním vojákům přežít. 

Příběh vynikajícího vojáka, který se stal po příchodu bratří Mašínů do USA a jejich vstupu ke speciálním jednotkám jejich blízkým přítelem, se uzavřel před 55 lety – dne 18. dubna 1968 v Bing Thuy v jižním Vietnamu. Zemřel v přestřelce s komunistickými partyzány.

Štefan Mazák byl za své hrdinství a službu v armádě USA několikrát vyznamenán. Tato vzácná vyznamenání budou vůbec poprvé v historii představena v jeho vlasti.