Smutné výročí

24. 1. 2023

V tyto dny vzpomínají premonstráti v Nové Říši na smutnou událost, kdy před 80 léty bylo v koncentračním táboře umučeno pět jejich bratří. Na udání člověka, že v klášteře je nepřátelský duch vůči Německé říši, že zde řeholníci poslouchají cizí rozhlas a že v klášteře vládne české smýšlení. Gestapo 29. května 1942 obsadilo klášter a 11 řeholníků v čele s opatem Pavlem odvleklo do Kounicových kolejí. K nim přibrali ještě jejich spolubratra, tehdy kaplana v Brně – Židenicích. Před Vánocemi tři novice propustili domů a 9 jich vlakem smrti poslali 16. ledna 1943 do koncentračního tábora v Osvětimi. 

Zde hned 18. ledna byl usmrcen jedovatou injekcí ThDr. Norbert František Hrachovský, magistr noviců. Novoříšský farář Zikmund Jindřich Záběhlický, zahynul v plynové komoře 20. ledna, stejně jako 27. ledna Vavřinec Jan Novotný, převor kláštera. Hned 28. ledna zemřel na infekci opat Pavel Jan Souček. Nejmladší jednatřicetiletý kaplan v Židenicích Siard František Nevrkla zemřel pravděpodobně v plynové komoře nebo byl ubit v Osvětimi 25. února. 

Čtyři další bratři byli zařazeni k pracovní skupině a podařilo se jim dostat do Buchenwaldu, kde se dočkalo osvobození. 

Po navrácení jich za několik málo roků čekaly soudy a další vězení.

Znovu byli odsouzení a uvěznění: nový novoříšský opat Augustin Antonín Machalka dostal 25 roků vězení a o něco později byl odsouzen i Heřman Josef Tyl, převor v Teplé. Oba prošli Osvětimí i Buchenwaldem.

Umučení bratři jsou kandidáti na blahořečení. Každoročně jsou v Nové Říši vzpomínáni při úmrtí a také společně 29. května při výročí jejich zatčení a odvezení z kláštera.