V našem muzeu jsme přivítali rodinu Dhima z Austrálie

3. 10. 2022

V našem muzeu jsme přivítali skvělou rodinu Dhima z Austrálie.

Čtyři bráchové a jejich rodiče, kteří brázdí Evropou se svým jedinečným hudebním show...
Kluci přijali pozvání na jediný koncert v České republice a to pro "Benefiční koncert pro kapli v Lúčce".

Při této příležitosti navštívili v Loučce také expozici muzea, kde poznali nejen historii 2. světové války na Valašsku, ale také se poprvé setkali s potomkem Čechoslováků, vojenským kaplanem a hrdinou Emilem Josefem Kapaunem, který zahynul v Koreji a kterému je část expozice věnována.

"Mixed Up Everything" posílají všem pozdrav.

Ještě jednou děkujeme.